Lời Ca Dâng Bác

Sáng tác: 

Trọng Loan

Trình bày: 

Lan Anh


1. Ai yêu miền Nam như tấm lòng của Bác
Có mối tình nào mà thuỷ chung mà son sắt
Như tấm lòng của Bác nhớ tới đồng bào miền Nam

Bao núi bao sông bấy nghĩa bấy tình
Bao núi bao sông mấy nghĩa mấy tình

2. Ai yêu miền Nam như tấm lòng miền Bắc
Có mối tình nào mà thuỷ chung mà son sắt
Như tấm lòng miền Bắc hướng về miền Nam

Bao núi bao sông bấy nghĩa bấy tình
Bao núi bao sông mấy nghĩa mấy tình

3. Trong tim miền Nam in bóng hình của Bác
Tiền tuyến một lòng mà thuỷ chung mà son sắt
Nhớ tới Người từng phút quyết giữ trọn niềm tin

Trên khắp quê hương thắng trận lẫy lừng
Trên khắp quê hương thắng trận lẫy lừng

4. Vang lên từ miền Nam vang lên từ miền Bắc
Tiền tuyến thành đồng, mà hậu phương mà luỹ thép
Theo tiếng Người giục bước tới thắng lợi vẻ vang

Thống nhất non sông mới thoả tấm lòng
Thống nhất non sông mới thoả tấm lòng


Xem trên Youtube

1. Ai [G] yêu miền Nam như tấm [Bm] lòng của [C] Bác
Có mối tình [D] nào mà thuỷ [C] chung mà son [G] sắt
Như tấm [Bm] lòng của [Em] Bác nhớ tới [Bm] đồng bào miền [A] Nam

Bao [G] núi bao [Am] sông bấy [D] nghĩa bấy tình
Bao [C] núi bao [Em] sông mấy [Am] nghĩa mấy [D] tình

2. Ai [G] yêu miền Nam như tấm [Bm] lòng miền [C] Bắc
Có mối tình [D] nào mà thuỷ [C] chung mà son [G] sắt
Như tấm [Bm] lòng miền [Em] Bắc hướng [Bm] về miền [A] Nam

Bao [G] núi bao [Am] sông bấy [D] nghĩa bấy tình
Bao [C] núi bao [Em] sông mấy [Am] nghĩa mấy [D] tình

3. Trong [G] tim miền Nam in bóng hình của [C] Bác
Tiền tuyến một [D] lòng mà thuỷ [C] chung mà son [G] sắt
Nhớ tới [Bm] Người từng [Em] phút quyết giữ [Bm] trọn niềm [A] tin

Trên [G] khắp quê [Am] hương thắng [D] trận lẫy lừng
Trên [C] khắp quê [Em] hương thắng [Am] trận lẫy [D] lừng

4. Vang [G] lên từ miền Nam vang lên từ miền [C] Bắc
Tiền tuyến thành [D] đồng, mà hậu [C] phương mà luỹ [G] thép
Theo tiếng [Bm] Người giục [Em] bước tới thắng [Bm] lợi vẻ [A] vang

Thống [G] nhất non [Am] sông mới [D] thoả tấm lòng
Thống [C] nhất non [Em] sông mới [D] thoả tấm [G] lòngNghe thêm