Lỡ Mối Duyên Quê

Sáng tác: 

Cao Nhật Minh

Trình bày: 

Út Nhị & 

Nguyễn Thành Viên


1. Ngoài đồng còn đám mạ non
Ruộng sâu chưa cấy mà em đi lấy chồng
Mai rồi ai sẽ dần công
Cùng anh tát nước be bờ hỡi em

Vừa tròn đôi chín tuổi son
Mẹ cha cũng tính chuyện nợ duyên cau trầu
Xuân thời con gái là bao
Đời hoa đâu nở hai lần hỡi anh

ĐK: Mai em đi bỏ lại trên đồng
Bỏ lại gàu sòng anh tát nước với ai?
Mai em đi bỏ lại gàu vai
Gàu vai anh tát với ai bây giờ?

2. Nên lòng anh thấy buồn thiu
Người anh yêu đã bỏ đi lấy chồng
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày em còn không

Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra

* Mai em xa bỏ lỡ duyên đầu
Để dạ anh sầu đồng cạn lúa héo khô


Xem trên Youtube

1. Ngoài [Am] đồng còn đám mạ [D] non
Ruộng sâu chưa [C] cấy mà em đi lấy [Am] chồng
Mai rồi ai sẽ dần [D] công
Cùng anh tát [G] nước be bờ hỡi [E7] em

Vừa [Am] tròn đôi chín tuổi [D] son
Mẹ cha cũng [C] tính chuyện nợ duyên cau [Am] trầu
Xuân thời con gái là [D] bao
Đời hoa đâu [Em] nở hai lần hỡi [Am] anh

ĐK: Mai em [F] đi bỏ lại trên [Am] đồng
Bỏ lại gàu [Em] sòng anh tát nước với [C] ai?
Mai em [Am] đi bỏ lại gàu [D] vai
Gàu vai anh [E7] tát với ai bây [Am] giờ?

2. Nên [Am] lòng anh thấy buồn [D] thiu
Người anh yêu [C] đã bỏ đi lấy [Am] chồng
Ba đồng một mớ trầu [D] cay
Sao anh không [G] hỏi những ngày em còn [C] không

Bây [Am] giờ em đã có chồng
Như chim vào [D] lồng như cá cắn [C] câu
Cá cắn [D] câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào [Am] ra

* Mai em [F] xa bỏ lỡ duyên [Am] đầu
Để dạ anh sầu đồng [Em] cạn lúa héo [Am] khô


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trữ Tình


Nghe thêm