Lỡ Chuyến Đò Duyên

Sáng tác: 

Cao Nhật Minh

Trình bày: 

Khang Lê & 

Lý Diệu Linh


Em biết không anh thương em nhiều lắm ba bốn năm rồi chẳng dám nói ra , anh sợi người ta chê mình nghèo khó đen đúa quê mùa ăn nói chẳng bằng ai.Không có em bao đêm anh sầu nhớ năm sáu hôm rồi chẳng thấy bóng em đâu, vì tình duyên mẹ cha đã đính ước, em bước bước theo chồng mà lòng thấy buồn sao?
Trời cao lồng lộng mưa rào ông xa xuống ngõ bướm vào vườn hoa, anh thương người ta tại sao anh không nói, để bây giờ trách lỗi cho nhau, ân tình đành thôi hẹn kiếp sau.
Năm tháng qua anh thương em nào biết tha thiết đậm đà chỉ có mỗi em thôi,rồi ngày mai mình xa nhau mãi chẳng có duyên nợ tình giờ buồn miêng mang.
Trời cao lồng lộng mưa rào ông xa xuống ngõ bướm vào vườn hoa, anh thương người ta tại sao anh không nói để bây giờ trách lỗi cho nhau, ân tình đành thôi hẹn kiếp sau.
Năm tháng qua anh thương em nào biết tha thiết đậm đà chỉ có mỗi em thôi,rồi ngày mai mình xa nhau mãi chẳng có duyên nợ tình giờ buồn miêng mang,bởi tại tôi yêu m kh ng dám nói để bây giờ lỡ chuyến đò duyên .

Thể loại:  Nhạc Trữ Tình,  Việt Nam


Nghe thêm