LK Đêm Cuối

Sáng tác: 

Ngọc Sơn

Trình bày: 

Hồng Phượng
Nghe thêm