Live Wave

Trình bày: 

Ngũ Cung


Lúc bé ước mơ được tới chân trời kia
Cùng sóng lướt trên biển khơi.
Lúc mãi khát khao được vút bay lên.
Được lướt theo cùng làn jó.

Cùng nhau fút jây này.
Cùng chung giấc mơ này
Nhìn ra phía chân trời xa.
Và lướt theo cùng gió.

Ước muốn khi xưa và những khát khao còn mãi trong ta niềm tin
Năm tháng qua đi còn mãi ước mơ được lướt theo cùng làn jó

Cùng nhau những chặng đường
Cùng khao khát mong chờ.
Nhìn ra fía chân trời xa
Và với bao hy vọng.


Ước muốn khi xưa và những khát khao còn mãi trong ta niềm tin
Năm tháng qua đi còn mãi ước mơ được lướt theo cùng làn jó


Cùng nhau fút jây này.
Cùng chung giấc mơ này
Nhìn ra phía chân trời xa.
Và lướt theo cùng gió.


Cùng nhau những chặng đường
Cùng khao khát mong chờ.
Nhìn ra fía chân trời xa
Và với bao hy vọng.

Cùng nhau fút jây này.
Cùng chung giấc mơ này
Nhìn ra phía chân trời xa.
Và lướt theo cùng gió.

Thể loại:  Rock Việt,  Việt Nam


Nghe thêm