Lính Dù Lên Điểm

Sáng tác: 

Vũ Chương

Trình bày: 

Đoàn Phi & 

Ánh Minh


Em biết tại sao lúc này lính dù lên điểm
Đi ra đường phố nhiều cô nhìn nổ con ngươi
Cô thì khen là lính chịu chơi cô thì khen là lính hào hoa
Có cô mơ chồng có cô mơ mộng lắm đêm nằm không.

Em biết nhiều cô thích bồ thiên thần mũ đỏ
Coi anh là lính đẹp trai mà khỏe hơn ai
Anh là thiên thần giữa trời mây anh làm quân thù khiếp sợ oai
Biết bao cô chờ biết cô bao đợi biết bao người mơ.

Anh như là mây nổi trôi giữa trời rộng bao la
Và đâu cũng là quê là nhà yêu anh khổ lắm em ơi
Khi yêu là yêu dù cho vết trở đầy thương đau
Dù cho đói no hay giàu nghèo dù đời khổ đến bao nhiêu.

Như thế thì mê lính dù như là điếu đổ
Em mong được sớm cùng nhau lập tổ uyên ương
Em là vợ hiền chốn hậu phương anh là trai hùng chốn trường sa
Ước mơ thanh bình có tay ông tạo hóa duyên tình ta.


Xem trên Youtube

Em biết tại [Am] sao lúc này lính dù lên điểm
Đi ra đường phố nhiều cô nhìn nổ con [Dm] ngươi
Cô thì khen [Am] là lính chịu [C] chơi cô thì khen là lính hào [F] hoa
Có cô mơ [E] chồng có cô mơ mộng lắm đêm nằm [E7] không.

Em biết nhiều [Am] cô thích bồ thiên thần mũ đỏ
Coi anh là lính đẹp trai mà khỏe hơn [Dm] ai
Anh là thiên [Am] thần giữa trời [C] mây anh làm quân thù khiếp sợ [F] oai
Biết bao cô [E7] chờ biết cô bao đợi biết bao người [Am] mơ.

Anh như là [Am] mây nổi trôi giữa trời rộng bao la
Và đâu cũng là quê là nhà yêu anh khổ lắm em [C] ơi
Khi yêu là [E7] yêu dù cho vết trở đầy thương [G] đau
Dù cho đói no hay giàu [E7] nghèo dù đời khổ đến bao [Am] nhiêu.

Như thế thì [Am] mê lính dù như là điếu đổ
Em mong được sớm cùng nhau lập tổ uyên [Dm] ương
Em là vợ [Am] hiền chốn hậu [C] phương anh là trai hùng chốn trường [F] sa
Ước mơ thanh [E7] bình có tay ông tạo hóa duyên tình [Am] ta.


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trữ Tình


Nghe thêm