Liên Khúc Mưa

Sáng tác: 

Nhiều Tác Giả

Trình bày: 

Khưu Huy Vũ & 

Hồng Quyên & 

Lưu Ánh Loan
Nghe thêm