Làng Tôi Bên Dòng Sông Ô Lâu

Sáng tác: 

Nguyễn Trọng Tạo

Trình bày: 

Hương Mơ
Nghe thêm