Làm Sao Nói

Sáng tác: 

Khúc Lan

Trình bày: 

Lưu Bích


Làm sao nói đây khi mình yêu
Tình như nắng bay trong chiều
Làm sao nói đay khi mình thương
Tình như sóng trên đại dương
Dù ai ghét ghen em đừng lo
Dù ai nhỏ phân bì
Tình ta sẽ như mây nhẹ bay
Mặc cho năm tháng cuồng quay
Nhưng em yêu ơi xin hãy tin rằng
Hạnh phúc sao ta mơ hoài
Ngàn năm khúc ca không nhạt phai
Gọi nhau trên bến ngày mai
Dù trong khổ đau hay mừng vui
Dù ban sáng hay trưa chiều
Cầu xin đấng tối cao dành cho
Tình ta chẳng tin tự do
Làm sao nói đây khi mình yêu
Tình như ánh trăng yêu kiều
Làm sao nói đây khi mình thương
Tình thiên thu vẫn còn vương
Nhưng em yêu xin hãy tin rằng hạnh phúc sao ta mơ hoài
Gọi nhau trên bến ngày mai


Nghe thêm