Lạc vào cõi mơ

Sáng tác: 

Việt Nhân

Trình bày: 

Việt Nhân


1. Từng cánh mưa bay bay, nơi ven đường chiều mưa mây!
Từng tiếng mưa êm êm, như cung đàn dệt âm tơ,
xa xa sương khói mờ mờ, bóng mây lững lờ,
cho hồn dệt nên thơ..!

2.Chiều lắng khơi tâm tư, bên giáo đường lạnh hơi sương,
cành liễu hoa rơi rơi, ven bên hồ hồn chơi vơi,
Tâm tư tơ tưởng cung đàn, dệt khúc mơ màng,
bên hồ thăm thẳm bạt ngàn!

ĐK:
Thông reo ngàn tiếng rì rào, như thét như gào,
vang vọng lời ai oán than
Trăm năm bên hồ thở than, người xưa chết non,
nhưng vẫn giữ sắt son,
thủa xưa duyên không tròn, tháng năm không phai mòn,
bên hồ Than Thở,đôi mộ vẫn còn đây.

3. Làn khói hương bay bay, sương giăng mờ đường chân mây
làn gió ru hiu hiu nơi chân đèo triền cheo leo,
âm vang trong cõi mịt mờ, phút giây thẩn thở,
như lạc vào cõi mơ..

*Âm vang,trong cõi mịt mờ,phút giây thẩn thờ,
như lạc... vào cõi mơ..!


Xem trên Youtube

1. Từng cánh mưa bay [E] bay, nơi ven đường chiều mưa mây!
Từng tiếng mưa êm [B7] êm, như cung đàn dệt âm [A] tơ,
xa [Am] xa [Abm] sương khói mờ [C#m] mờ, bóng mây lững [B7] lờ,
cho [F#7] hồn dệt nên [B7] thơ..!

2.Chiều lắng khơi tâm [E] tư, bên giáo đường lạnh hơi sương,
cành liễu hoa rơi [B7] rơi, ven bên hồ hồn chơi [A] vơi,
Tâm [Am] tư tơ [Abm] tưởng cung [C#m] đàn, dệt khúc mơ [B7] màng,
bên hồ thăm thẳm bạt [E] ngàn!

ĐK:
Thông [A] reo [Abm] ngàn tiếng rì [C#m] rào, như thét như [B7] gào,
vang vọng lời ai oán [F#] than [B7]
Trăm [F#m] năm bên hồ thở [A] than, người [F#m] xưa chết [B7] non,
nhưng vẫn giữ sắt [Abm] son,[B7]
thuở xưa duyên không [A] tròn, tháng năm không phai [Abm] mòn,
bên hồ Than [B7] Thở,đôi mộ vẫn còn [E] đây.

3. Làn khói hương bay [E] bay, sương giăng mờ đường chân mây
làn gió ru hiu [B7] hiu nơi chân đèo triền cheo [A] leo,
âm [Am] vang [Abm] trong cõi mịt [C#m] mờ, phút giây thẩn [B7] thở,
như lạc vào cõi [E] mơ..

*Âm [Am] vang,[Abm] trong cõi mịt [C#m] mờ,phút giây thẩn [B7] thờ,
như lạc... vào cõi [E] mơ..!


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ


Nghe thêm