Lá Vàng Khóc Lá Xanh Rơi

Sáng tác: 

Châu Kỳ

Trình bày: 

Hương Lan
Nghe thêm