Lá Thư Mực Mồng Tơi

Sáng tác: 

Hồng Xương Long

Trình bày: 

Huỳnh Nhật Huy
Nghe thêm