Là Thanh Niên Việt Nam

Sáng tác: 

Vũ Bảo Đạt

Trình bày: 

Bùi Caroon


Là thanh niên, thanh niên tiên phong
trên mọi nẻo đường.
Là thanh niên, thanh niên xung kích
Trên mọi tuyến đầu.
Là thanh niên luôn luôn hăng say
không hề ngại khó
Núi cao cũng san bằng
Sông sâu cũng lấp đầy
Là thanh niên, niềm tự hào của đất nước.

Là thanh niên luôn luôn không quên
Trau dồi trí lực
Là thanh niên, luôn luôn kiên trung
Chẳng nề khó nhọc
Là thanh niên, luôn luôn chung tay
Xây dựng cuộc sống
Dẫu đất nước thanh bình
hay trong cơn nguy biến
Người thanh niên thề giữ chủ quyền việt nam

Cùng đi lên , ngời sáng nòi giống Tiên Rồng
Cùng đi lên, rạng sáng khắp 5 châu.
Cùng chung tay, đổi mới đất nước thanh bình
Cùng chung tay, gìn giữ non sông Việt Nam.
Thanh niên Việt Nam
Thanh niên Việt Nam
Thanh niên Việt Nam

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Cách Mạng


Nghe thêm