Kỷ Niệm Giam Cầm Chúng Ta

Sáng tác: 

Thanh Hưng

Trình bày: 

Thanh Hưng


Nếu thời gian quay lại em có muốn bên cạnh anh
Có muốn nắm lấy tay anh đi qua từng ngày giống bão không
Nếu thời gian quay lại mình có thay đổi tâm tư
Mà tha thứ cho nhau lỗi lầm nhỏ nhặt nhất
Anh nhớ em rất nhiều, nhớ rất nhiều
Kỷ niệm là một thứ giết chết chúng ta
Em muốn ta dừng lại
Ừ thì anh nghĩ thôi cũng phải
Vì đời này ai đâu muốn mãi yêu một ai
Một giây để yêu mà khi muốn quên anh mất cả đời
Người đi xa rồi giày vò trách tội vì hết cơ hội
Anh nghĩ thời gian sẽ xóa em thôi
Vết hằn đau đến đâu anh vẫn chịu được
Nhớ em anh vẫn chịu được
Ngày em đứng lại vì khi thấy anh cả ba ngần ngại
Là anh biết rằng dù có sâu nặng tình cũ không bằng
Người cùng em đi hết cuộc đời không phải anh nữa rồi
Mưa buồn rơi ướt trôi anh phải về thôi
Anh nhớ em rất nhiều, nhớ rất nhiều
Kỷ niệm là một thứ giết chết chúng ta
Em muốn ta dừng lại
Ừ thì anh nghĩ thôi cũng phải
Vì đời này ai đâu muốn yêu mãi một người
Một giây để yêu mà khi muốn quên anh mất cả đời
Người đi xa rồi giày vò trách tội vì hết cơ hội
Anh nghĩ thời gian sẽ xóa em thôi
Vết hằn đau đến đâu anh vẫn chịu được
Nhớ em anh vẫn chịu được
Ngày em đứng lại vì khi thấy anh cả ba ngần ngại
Là anh biết rằng dù có sâu nặng tình cũ không bằng
Người cùng em đi hết cuộc đời không phải anh nữa rồi
Mưa buồn rơi ướt trôi anh phải về thôi
Một giây để yêu mà khi muốn quên anh mất cả đời
Người đi xa rồi giày vò trách tội vì hết cơ hội
Anh nghĩ thời gian sẽ xóa em thôi
Vết hằn đau đến đâu anh vẫn chịu được
Nhớ em anh chịu hết
Ngày em đứng lại vì khi thấy anh cả ba ngần ngại
Là anh biết rằng dù có sâu nặng tình cũ không bằng
Người cùng em đi hết cuộc đời không phải là mình nữa
Mưa buồn rơi ướt trôi anh phải về thôi
Kỷ niệm là một thứ giết chết.. anh rồi


Xem trên Youtube


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm