Ksitigarbha Bodhisattva Mantra


Om Ha Ha Ha Vismaye Svàhà
---
Chhim Bho Chhim Bho Chim Chhim Bho
Akasha Chhim Bho
Vakara Chhim Bho
Amavara Chhim Bho
Vara Chhim Bho
Vachira Chhim Bho
Aroga Chhim Bho
Dharma Chhim Bho
Sateva Chhim Bho
Sateni Hala Chhim Bho
Viva Roka Shava Chhim Bho
Uva Shama Chhim Bho
Nayana Chhim Bho
Prajana Sama Moni Ratna Chhim Bho
Kshana Chhim Bho
Vishema Variya Chhim Bho
Shasi Tala Mava Chhim Bho
Vi Ah Draso Tama Hele
Dam Ve Yam Ve
Chakrase
Chakra Vasile
Kshili Phile Karava
Vara Varite
Hasere Prarave
Parechara Bhandhane
Aradane
Phanara
Cha Chi Cha Cha
Hile Mile Akhata Thagekhe
Thagakhi Lo
Thhare Thhare Mile Madhe
Nante Kule Mile
Ang Ku Chitabhe
Arai Gyire Vara Gyire
Kuta Shamamale
Tonagye Tonagye
Tonagule
Huru Huru Huru
Kulo Sto Mile
Morito
Mirita
Bhandhata
Kara Kham Rem
Huru Huru

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Tôn Giáo


Nghe thêm