Kim Đồng

Sáng tác: 

Phong Nhã

Trình bày: 

Đội Sơn Ca


Hờn căm bao lũ tham tàn phát xít
Dấn bước ra đi, Kim Đồng lên chiến khu
Kim Đồng quê hương Việt Bắc xa mù
Kim Đồng thay cha rửa mối quốc thù

Anh Kim Đồng ơi! Anh Kim Đồng ơi
Tuy anh xa rồi ! Tuy anh xa rồi
Gương anh sáng ngời! Gương anh sáng ngời
Đội ta cố noi
Bao phen giao thông trong rừng
Gian lao nguy nan muôn trùng
Xung phong theo gương anh hùng
Đùng đùng đùng! Đoàng đoàng đoàng
Anh vẫn đi
Anh luôn luôn tiến bước tiến đi theo dò
Quân xâm lăng anh xông pha chốn khắp chốn
Đi tuyên truyền trong nhân dân
Kim Đồng tên anh muôn thuở không mờ
Kim Đồng tên anh lừng lẫy chiến khu


Xem trên Youtube

Hờn căm bao [F] lũ tham tàn phát [C] xít
Chân bước ra [Gm] đi Kim Đồng [C] lên chiến [F] khu
Kim [Dm] Đồng quê hương Việt Bắc xa [C] mù
Kim [F] Đồng, thay [C] cha rửa mối quốc [F] thù

Anh Kim Đồng [F] ơi! Anh Kim Đồng ơi
Tuy anh xa [Dm] rồi, (tuy anh xa rồi)
Gương anh sáng [Bb] ngời, (gương anh sáng ngời)
Đội ta cố [F] noi

ĐK: Bao [F] phen gian lao trong rừng
Gian [C] lao, nguy nan muôn [F] trùng
Xung [Gm] phong noi gương anh [Bb] hùng [Gm]
Đùng! Đùng! [C] Đùng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Anh vẫn [F] đi

Anh luôn [F] luôn tiến bước [Am] tiến đi theo [Dm] dò quân xâm [Gm] lăng
Anh xông [F] pha trốn khắp [Am] chốn đi tuyên [C] truyền trong nhân [F] dân
Kim [F] Đồng, tên anh muôn thủa không [C] mờ
Kim [F] Đồng, tên [C] anh lừng lẫy chiến [F] khu


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Thiếu Nhi


Nghe thêm