Khyber Pass (w_Liz Constantine)

Trình bày: 

Ministry


Where's Bin Laden
Where's Bin Laden

He's probably runnin'
Probably hidin'

Some say he's livin' at the Khyber Pass
Others say he's at the Bush's ranch

Thể loại:  Âu Mỹ,  Rock


Nghe thêm