Khung Trời Lỡ Hẹn

Sáng tác: 

Tôn Thất Lập

Trình bày: 

Hồng Nhung
Nghe thêm