Khúc Thương Ca

Sáng tác: 

Mai Ngọc Thu

Trình bày: 

Hồng Xương Long
Nghe thêm