Khúc Hát Ân Tình

Sáng tác: 

Xuân Tiên

Trình bày: 

Phương Anh Bolero


Người từ là từ phương Bắc đã qua dòng sông, sông dài.
Tìm đến phương này, một nhà thân ái.
Ơi! Tình Bắc duyên Nam là duyên
tình chung muôn đời ta đắp xây.

Gặp nàng, nàng là thôn nữ mắt duyên cười say môi hồng.
Tình ngát đôi lòng mộng vàng chung bóng.
Ơi! Mạch đất dâng hương là hương
Cần lao chung đời vai sát vai.

ĐK:

Cùng góp bàn tay thương yêu nhau rồi
Ngô khoai hai mùa ngát một niềm vui chung vui.
Cho thơm hương đời lúa vàng tình ơi!
Ngày mai hạnh phúc nơi nơi reo cười.
Quê hương thôi đau sầu ngăn sông núi cách chia.
Ta đem yêu thương về cho phương Bắc.

Tìm về mảnh vườn hoa thắm hái bông tầm xuân trao nàng.
Lời hát ân tình hồng hồng đôi má.
Ơi! Đời sống yên vui, là vui.
Dìu nhau đi vào chung bóng mơ.


Xem trên Youtube

Người [Dm] từ là từ phương [F] Bắc đã qua dòng [Gm] sông
Sông [Bb] dài tìm đến phương [A7] này, một nhà thân [Dm] ái [F] [A7]
[Dm] Ơi [F] tình Bắc duyên [Gm] Nam là duyên [Bb]
Tình chung muôn [Am7] đời ta đắp [Dm] xây. [A7] [Dm] [Am7] [Dm]

Gặp nàng, nàng là thôn [F] nữ
Mắt duyên cười [Gm] say môi [Bb] hồng
Tình thắm đôi [A7] lòng mộng vàng chung [Dm] bóng [F] [A7]
[Dm] Ơi, [F] mạch đất dâng [Gm] hương là hương [Bb]
Cần lao chung [Am7] đời vai sát [Dm] vai. [A7] [Dm] [Am7] [Dm]

Cùng góp bàn tay thương yêu nhau [F] rồi
Ngô khoai hai mùa ngát [Dm] một niềm [Gm] vui chung vui [F]
Cho thơm hương đời lúa [Dm] vàng tình [Gm] ơi. [C]

Ngày mai hạnh [A7] phúc nơi nơi reo [Dm] cười
Quê hương thôi [Bb] đau sầu [C] ngăn sông [F] núi cách [Gm] chia
Ta đem yêu [Bb] thương về cho phương [C] Bắc. [Am] [Dm]

Tìm về mảnh vườn hoa [F] thắm
Hái bông tầm [Gm] xuân trao [Bb] nàng
Lời hát ân [A7] tình hồng hồng đôi [Dm] má [Am] [Dm] [F] [A7]
[Dm] Ơi [F] đời sống yên [Gm] vui, là vui [Bb]
Dìu nhau đi [Am7] vào chung bóng [Dm] mơ.Nghe thêm