不能没有你 / Không thể Không Có Em

Trình bày: 

Lưu Đức Hoa



Thể loại:  Hoa Ngữ,  Hong Kong


Nghe thêm