Không Nên Tin Vào Tình Yêu

Sáng tác: 

Nhạc Hoa Lời Việt

Trình bày: 

Quang Đăng Trần


Dù cho có cố gắng ra sao cũng chẳng thể nào bên em
Vẫn ánh mắt nụ cười nhưng trong anh chỉ còn là quá khứ thôi
Một mình cô đơn trống vắng dù khóc cũng không thể nào quên
Biết là sai nhưng chẳng thể quay lại.

Thà đừng cố gắng để phải bắt đầu thì có lẽ chẳng phải đau thế này
Giờ mọi thứ đã an bài hà cớ phải nghĩ để càng thêm nhớ
Vì lúc trước ấy đã quá vội vàng giờ ký ức chẳng thể nào xóa nhòa
Chẳng thể quên đi được hình bóng một người.

---------

* 无论我多么努力 仍无法留住你
mou leon ngo do mo nou lik, jing mou faat lau zyu nei
点点的欢笑 此刻只可去追忆
dim dim dik fun siu, ci hak zi ho heoi zeoi jik
无情地留下我 在风中哭泣眼睛
mou cing dei lau haa ngo, zoi fung zung huk jap ngaan zing
告别了昨日的爱情
gou bit liu zok jat dik ngoi cing

也许当初不该用情
jaa heoi dong co bat goi jung cing
如今不会再有痴情
jyu gam bat wui zoi jau ci cing
命运的注定
ming wan dik zyu ding
何必错对要去算清
ho bit co deoi jiu heoi syun cing

也许当初她可用情
jaa heoi dong co taa ho jung cing
如今相恋没有事情
jyu gam soeng lyun mut jau si cing
可惜只有我守住这份情
ho sik zi jau ngo sau zyu ze fan cing

** 无论我多么努力 仍无法留住你
mou leon ngo do mo nou lik, jing mou faat lau zyu nei
点点的欢笑 此刻只可去追忆
dim dim dik fun siu, ci hak zi ho heoi zeoi jik
无情地留下我 在风中哭泣眼睛
mou cing dei lau haa ngo, zoi fung zung huk jap ngaan zing
告别了昨日的爱情
gou bit liu zok jat dik ngoi cing
也许当初不该用情
jaa heoi dong co bat goi jung cing
如今不会再有痴情
jyu gam bat wui zoi jau ci cing
命运的注定
ming wan dik zyu ding
何必错对要去算清
ho bit co deoi jiu heoi syun cing

也许当初她可用情
jaa heoi dong co taa ho jung cing
如今相恋没有事情
jyu gam soeng lyun mut jau si cing
可惜只有我守住这份情
ho sik zi jau ngo sau zyu ze fan cing

也许当初不该用情
jaa heoi dong co bat goi jung cing
如今不会再有痴情
jyu gam bat wui zoi jau ci cing
命运的注定
ming wan dik zyu ding
何必错对要去算清
ho bit co deoi jiu heoi syun cing

也许当初她可用情
jaa heoi dong co taa ho jung cing
如今相恋没有事情
jyu gam soeng lyun mut jau si cing
可惜只有我守住这份情
ho sik zi jau ngo sau zyu ze fan cing

*** 偏偏只有我守住这份情
pin pin zi jau ngo sau zyu ze fan cing
未经许可,不得翻唱或使用
mei ging heoi ho, bat dak faan coeng waak sai jung


Xem trên Youtube

Dù [Am] cho có cố gắng ra sao cũng [Dm] chẳng thể nào bên em
[G] Vẫn ánh mắt nụ cười nhưng trong [C] anh chỉ còn là quá khứ [E7] thôi
Một [Am] mình cô đơn trống vắng dù [Dm] khóc cũng không thể nào quên
Biết là [F] sai [E7] nhưng chẳng thể quay [Am] lại.

Thà đừng [Am] cố gắng để phải bắt đầu thì có [Dm] lẽ chẳng phải đau thế này
Giờ mọi [G] thứ đã an bài hà cớ phải [C] nghĩ để càng thêm [E7] nhớ
Vì lúc [Am] trước ấy đã quá vội vàng giờ ký [Dm] ức chẳng thể nào xóa nhòa
Chẳng thể [F] quên đi [E7] được hình bóng một [Am] người.

---------

* 无论我多么努力 仍无法留住你
mou leon ngo [Am] do mo nou lik, jing [Dm] mou faat lau zyu nei
点点的欢笑 此刻只可去追忆
[G] dim dim dik fun siu, ci hak [C] zi ho heoi zeoi [E7] jik
无情地留下我 在风中哭泣眼睛
mou [Am] cing dei lau haa ngo, zoi [Dm] fung zung huk jap ngaan zing
告别了昨日的爱情
gou bit [F] liu [E7] zok jat dik ngoi [Am] cing

也许当初不该用情
jaa heoi [Am] dong co bat goi jung cing
如今不会再有痴情
jyu gam [Dm] bat wui zoi jau ci cing
命运的注定
[G] ming wan dik zyu ding
何必错对要去算清
ho bit co [C] deoi jiu heoi syun [E7] cing

也许当初她可用情
jaa heoi [Am] dong co taa ho jung cing
如今相恋没有事情
jyu gam [Dm] soeng lyun mut jau si cing
可惜只有我守住这份情
ho sik [F] zi jau ngo [E7] sau zyu ze fan [Am] cing

** 无论我多么努力 仍无法留住你
mou leon ngo [Am] do mo nou lik, jing [Dm] mou faat lau zyu nei
点点的欢笑 此刻只可去追忆
[G] dim dim dik fun siu, ci hak [C] zi ho heoi zeoi [E7] jik
无情地留下我 在风中哭泣眼睛
mou [Am] cing dei lau haa ngo, zoi [Dm] fung zung huk jap ngaan zing
告别了昨日的爱情
gou bit [F] liu [E7] zok jat dik ngoi [Am] cing
也许当初不该用情
jaa heoi [Am] dong co bat goi jung cing
如今不会再有痴情
jyu gam [Dm] bat wui zoi jau ci cing
命运的注定
[G] ming wan dik zyu ding
何必错对要去算清
ho bit co [C] deoi jiu heoi syun [E7] cing

也许当初她可用情
jaa heoi [Am] dong co taa ho jung cing
如今相恋没有事情
jyu gam [Dm] soeng lyun mut jau si cing
可惜只有我守住这份情
ho sik [F] zi jau ngo [E7] sau zyu ze fan [Am] cing

也许当初不该用情
jaa heoi [Am] dong co bat goi jung cing
如今不会再有痴情
jyu gam [Dm] bat wui zoi jau ci cing
命运的注定
[G] ming wan dik zyu ding
何必错对要去算清
ho bit co [C] deoi jiu heoi syun [E7] cing

也许当初她可用情
jaa heoi [Am] dong co taa ho jung cing
如今相恋没有事情
jyu gam [Dm] soeng lyun mut jau si cing
可惜只有我守住这份情
ho sik [F] zi jau ngo [E7] sau zyu ze fan [Am] cing

*** 偏偏只有我守住这份情
pin pin [F] zi jau ngo [E7] sau zyu ze [Am] fan cing
未经许可,不得翻唱或使用
mei ging heoi ho, bat dak faan coeng waak sai jung


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm