Không Còn Tổn Thương

Sáng tác: 

Truc Ban Bun

Trình bày: 

Law & 

Truc Ban BunXem trên Youtube


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm