Khỏi lỡ chuyến đò

Sáng tác: 

Vũ Ngọc Báu

Trình bày: 

Vũ Ngọc Báu


Có một đêm trời mùa đông lạnh giá
Chúa Giê- su đã đến trần gian
Để cứu muôn dân thoát khỏi cảnh bần hàn
Bởi vì yêu Chúa đã lìa ngôi báu
Giáng sinh ra giữa cảnh chuồng chiên
Để gánh thay ta mọi lo lắng buồn phiền
Có người mô mà con trời không cứu
Có tội chi mà chẳng được tha.

Chúa dắt đưa ta về chung sống mặn mà
Suối thời gian hai ngàn năm đã hết
Biết bao nhiêu những kẻ tội nhân
Chạy đến với Giê-su được gột rửa sạch ngần
Thế thì thôi còn chần chờ chi nữa
Thế thì thôi còn chần chờ nữa chi.

Hãy đến với Giê-su mà nhận lấy lời khuyên
Hãy đến với Giê-su bạn được thứ tha liền
Thú trần gian sang giàu rồi cũng hết
Lúc lâm chung bạn chẳng còn chi
Vĩnh biệt thế gian tay trắng còn gì
Vĩnh biệt thế gian của cải về ai
Vĩnh biệt thế gian chạy đến chầu trời
Quay lại đi còn chần chờ chi nữa.

ĐK: Hãy sớm ăn năn chạy đến cùng Cha
Tiếp rước Giê- su về chung sống một nhà
Tiếp rước Giê- su bạn chẳng còn lo
Đến với Giê- su để khỏi lỡ chuyến đò.

Hãy sớm ăn năn chạy đến cùng Cha
Tiếp rước Giê- su về chung sống một nhà
Tiếp rước Giê- su bạn chẳng còn lo
Đến với Giê- su để khỏi lỡ chuyến đò.


Xem trên Youtube

Intro: [C]-[Dm]-[G7]-[C].

Có một [C] đêm trời mùa đông lạnh giá
Chúa Giê- [D] su đã đến trần [G] gian
Để cứu muôn [Dm] dân thoát khỏi cảnh bần [G] hàn
Bởi vì yêu Chúa đã lìa ngôi [C] báu
Giáng sinh [Em] ra giữa cảnh chuồng [Dm] chiên
Để gánh thay [Em] ta mọi lo lắng buồn [Dm] phiền
Có người [G] mô mà con trời không [C] cứu
Có tội [G] chi mà chẳng được [C] tha.

Chúa dắt đưa [Dm] ta về chung sống mặn [G] mà
Suối thời [Dm] gian hai [G] ngàn năm đã [C] hết
Biết bao [Em] nhiêu những kẻ tội [Dm] nhân
Chạy đến với Giê-[Em] su được gột rửa sạch [Dm] ngần
Thế thì [G7] thôi còn chần chờ chi [C] nữa
Thế thì [Dm] thôi còn [G7] chần chờ nữa [C] chi.

Hãy đến với Giê-[Em] su mà nhận lấy lời [Dm] khuyên
Hãy đến với Giê-[F] su bạn được thứ tha [C] liền
Thú trần [G] gian sang giàu rồi cũng [C] hết
Lúc lâm [D] chung bạn chẳng còn [G7] chi
Vĩnh biệt thế [C] gian tay trắng còn [Dm] gì
Vĩnh biệt thế [F] gian của cải về [G] ai
Vĩnh biệt thế [C] gian chạy đến chầu [Dm] trời
Quay lại [G7] đi còn chần chờ chi [C] nữa.

ĐK: Hãy sớm ăn [Dm] năn chạy đến cùng [G] Cha
Tiếp rước Giê- [F] su về chung sống một [C] nhà
Tiếp rước Giê- [Dm] su bạn chẳng còn [G] lo
Đến với Giê- [Fm] su để [G7] khỏi lỡ chuyến [C] đò.

Hãy sớm ăn [Dm] năn chạy đến cùng [G] Cha
Tiếp rước Giê- [F] su về chung sống một [C] nhà
Tiếp rước Giê- [Dm] su bạn chẳng còn [G] lo
Đến với Giê- [Fm] su để [G7] khỏi lỡ chuyến [C] đò.


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Tôn Giáo,  Thánh Ca


Nghe thêm