Khóc Vì Đời 2 (Đường đời là đoạn đường chông gai)

Sáng tác: 

Nhạc Hoa Lời Việt

Trình bày: 

Danh Tuấn Trung


Bạn và tôi không quen
Vậy thì, đừng nên mai mỉa phán xét
Số kiếp không, như nhau
Đứa lao đao, đứa sang giàu

Nợ nần bao vây tôi
Bạn bè anh em tan biến, rẻ lối
Khốn khó nên đơn côi
Mới biết ai thương trên đầu môi

Giàu sang họ hàng ai cũng nể nang
Trắng tay đi xem ai ngó ngàng
Trời đã ban, phận người, ai cũng lầm than
Để nhìn đời dối gian

Mình trượt ngã mới biết ai ở cạnh ta
Tình cách xa anh em phôi pha cho dù chung nhà
Bạn bè cũng cố ý né tránh cười mĩa mai chê bai kêu ca xem thường ta

Đời phải có lúc sóng gió lúc đầy no
Thì mới cho ta đây chăm lo nên người trưởngg thành
Một lần ngã mới biết quý giá tiền máu xương do đôi tay ta ta làm ra!


Xem trên Youtube

Bạn và [Em] tôi không quen
Vậy thì, đừng nên mai [G] mỉa phán xét
Số kiếp [A] không, như nhau
Đứa [C] lao đao, đứa sang [Em] giàu

Nợ nần [Em] bao vây tôi
Bạn bè anh em tan [G] biến, rẻ lối
Khốn khó [A] nên đơn côi
Mới biết [C] ai thương [D] trên đầu [Em] môi

Giàu [G] sang họ hàng ai cũng nể [D] nang
Trắng tay [Em] đi xem ai ngó ngàng
Trời đã [G] ban, phận người, ai cũng lầm [D] than
Để nhìn đời dối [B7] gian

Mình trượt [Em] ngã mới biết ai ở cạnh [Bm] ta
Tình cách [A] xa anh em phôi pha cho dù [Em] chung nhà
Bạn bè [C] cũng cố ý né tránh cười mĩa [A] mai chê bai kêu ca xem thường [B7] ta

Đời phải [Em] có lúc sóng gió lúc đầy [Bm] no
Thì mới [A] cho ta đây chăm lo nên người [Em] trưởngg thành
Một lần [C] ngã mới biết quý giá tiền máu [D] xương do đôi tay ta ta làm [Em] ra!


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm