Khi Ta Yêu Nhau

Sáng tác: 

Kannan Nguyễn

Trình bày: 

Kannan Nguyễn


Anh yêu thơ vì thơ là mộng mơ
Anh hay mơ vì mơ là tình
Anh yêu tình vì tình là tất cả
Anh yêu tất cả vì tất cả là em.

Khi yêu nhau ta đâu nào hay
Trái đất xoay tình yêu là màu
Em hay buồn em hay vu vơ
Anh hay mơ anh hay thẫn thờ.

Ta yêu nhau khi ta còn nhau
Ta yêu nhau quên đi hận sầu
Thưở ban đầu tình là đêm thâu
Trông chờ nhau ta mong luôn có nhau.

Em yêu mây vì mây là mưa
Em yêu mưa vì mưa là hạt buồn
Em hay buồn vì buồn làm em giận
Em hay giận là lúc em nhớ anh

Anh yêu thơ vì thơ là mộng mơ
Anh hay mơ vì mơ là tình
Anh yêu tình vì tình là tất cả
Anh yêu tất cả vì tất cả là em
....

Khi yêu nhau ta đâu nào hay
Trái đất xoay tình yêu là màu
Em hay buồn em hay vu vơ
Anh hay mơ anh hay thẫn thờ

Em yêu mây vì mây là mưa
Em yêu mưa vì mưa là hạt buồn
Em hay buồn vì buồn làm em giận
Em hay giận là lúc em nhớ anh

Anh yêu thơ vì thơ là mộng mơ
Anh hay mơ vì mơ là tình
Anh yêu tình vì tình là tất cả
Anh yêu tất cả vì tất cả là em
Anh yêu tất cả vì tất cả là em...

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ


Nghe thêm