Il venait d'avoir 18 ans

Trình bày: 

Dalida



Thể loại:  Country,  Âu Mỹ


Nghe thêm