Huynh Đệ Ơi

Sáng tác: 

Lâm Hùng

Trình bày: 

Lâm Hùng


Bạn hỡi có những lúc cuộc sống đầy trái ngang, lời gian giối để lòng mình oán than.
Hãy cố gắng mà bước sống cuộc đời có đau thương, chỉ trái ngang gục ngã không phải cho ta đâu , phía trước vẫn còn đó vẫn còn tôi , tình anh em ngoài kia vẫn chẳng ngại máu rơi .
Những thứ không của mình "Hứ" chẳng cần phải đau, buồn làm chi cho đời ta thêm sầu bi
Huynh đệ ơi ! Đứng dậy đi, mình cùng nhau bước qua bao niềm đau .
Anh từng hi sinh vì tôi , thì giờ xá chi 1 , 2 , 3 lần máu rơi
Huynh đệ ơi ! đứng dậy đi là đàn ông chớ nên để lệ rơi, ta từng hi sinh vì nhau thì giờ xá chi 1 , 2 , 3 lần trăng tay ... Không cần phải buồn
...
Bạn hỡi chớ có oán trách cuộc sống đầy trái ngang .
Đời gian giối để lòng mình oán than.
Hãy cố gắng mà bước, sống cuộc đời có đau thương, chỉ trái ngang gục ngã không phải cho ta đâu
Cuộc sống phía trước vẫn còn đó, vẫn còn tôi, tình anh em ngoài kia vẫn chẳng ngại máu rơi
Những thứ không của mình "Hứ" chẳng cần phải đau , buồn làm chi cho đời ta thêm sầu bi...
Huynh đệ ơi ! Đứng dậy đi, mình cùng nhau bước qua bao niềm đau,
Anh từng hi sinh vì tôi , thì giờ xá chi 1 , 2 , 3 lần máu rơi
Huynh đệ ơi ! Đứng dậy đi là đàn ông chớ nên để lệ rơi , ta từng hi sinh vì nhau thì giờ xá chi 1 , 2, 3 lần trắng tay , không cần phải buồn ...
HUYNH ĐỆ ĐỨNG LÊN ĐI VẪN CÒN TÔI...


Xem trên Youtube


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ


Nghe thêm