Huyền thoại đàn ông

Sáng tác: 

Nhạc Chế

Trình bày: 

Trần Thiện


Viết lời: Trần Thiện

1. Một chuyện cũ xì, không ai nhớ tới giờ tôi mới khui ra
Dương thế lâu nay thường đàn ông thích đi dê đàn bà
Chuyên môn đi dụ ngọt đàn bà là chén, trải qua
Rồi thì đám cưới hay chỉ theo không về làm của riêng đời ta.

2. Chuyện xưa kể rằng: Khi xưa các thứ đều do Chúa sinh ra
Chúa nắn ông A-dong bằng cục đất sét thông minh, thật thà
Canh me lúc mà chàng ngủ rồi Ngài mới rút xương sườn ra
Ngài dùng xương đó đem nắm ra thêm người nữ tên E- và

ĐK: A-dong chợt tỉnh giấc nhìn thấy ngay kế bên là E- và
Chàng bèn vui mừng quá, khi biết cô em là xương sườn của ta
Dương thế ngày nay ông theo bà, đàn ông dê đàn bà
Ông chỉ muốn đi tìm cái xương sườn mình đã mất ngày xưa.

3. Nhiều khi có người yêu nhau thắm thiết rồi cũng phải chia ly
Cũng có đôi khi vừa làm đám cưới xong lo ly dị
Chung quy cũng là tại mình lầm chẳng trúng cái xương của ta
Chọn nhầm xương thằng khác nên có đôi khi vợ bỏ đi theo người ta.

* Và rồi có người ôm xương quá lớn làm khi ráp vô đau
Xương bé cũng không xong vì rộng nên lắc nó hay kêu lọc cọc
Cho nên cho dù rộng hoặc chật đừng giữ khổ đời nhau
Phải liệng ra gấp đi kiếm ra xương vừa đúng size mà xài.


Xem trên Youtube

Viết lời: Trần Thiện

1. Một chuyện cũ [D] xì, không ai nhớ [G] tới giờ tôi mới khui [D] ra
Dương [Bm] thế lâu [A] nay thường đàn ông [G] thích đi dê đàn [D] bà
Chuyên môn đi dụ ngọt đàn [A] bà là chén, trải qua
Rồi thì đám [G] cưới hay chỉ theo [A] không về làm của riêng đời ta.

2. Chuyện xưa kể [D] rằng: Khi xưa các [G] thứ đều do Chúa sinh [D] ra
Chúa [Bm] nắn ông [A] A-dong bằng cục đất [G] sét thông minh, thật [D] thà
Canh me lúc mà chàng ngủ [A] rồi Ngài mới rút xương sườn ra
Ngài dùng xương [G] đó đem nắm ra [A] thêm người nữ tên E- [D] và

ĐK: A-[D] dong chợt tỉnh giấc nhìn thấy ngay kế bên là E- [A] và
Chàng bèn vui mừng [G] quá, khi biết cô [D] em là xương sườn của [A] ta
Dương [Bm] thế ngày nay ông theo [D] bà, đàn ông dê đàn [A] bà
Ông chỉ [Em] muốn đi tìm cái xương [A] sườn mình đã mất ngày [D] xưa.

3. Nhiều khi có [D] người yêu nhau thắm [Bm] thiết rồi cũng phải chia [D] ly
Cũng [Bm] có đôi [A] khi vừa làm đám [G] cưới xong lo ly [D] dị
Chung quy cũng là tại mình [A] lầm chẳng trúng cái xương của ta
Chọn nhầm xương thằng [G] khác nên có đôi [A] khi vợ bỏ đi theo người [D] ta.

* Và rồi có [D] người ôm xương quá [Bm] lớn làm khi ráp vô [D] đau
Xương [Bm] bé cũng không [A] xong vì rộng nên lắc nó hay kêu lọc [D] cọc
Cho nên cho dù rộng hoặc [A] chật đừng giữ khổ đời nhau
Phải liệng ra [G] gấp đi kiếm ra [A] xương vừa đúng size mà [D] xài.


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Chế


Nghe thêm