Huyền Sử Âu Lạc

Sáng tác: 

Mai Thu Sơn


Năm mươi người con cùng cha xuống biển
Năm mươi người con theo mẹ lên núi
Núi cao chập chùng, sông sâu biển rộng
Ôi mẹ Âu Cơ nguồn giống nhà tiên
Cha Lạc Long Quân nòi giống rồng thiên.

Rồng và Tiên, duyên trời đất dung hòa nhau
Rồng và Tiên lưu dòng máu cho đời sau
Quên đau thương hi sinh tình riêng
Nên chia đôi trăm người con lên núi và xuống biển.

Lập nước Văn Lang dựng lên vua Hùng
Là thuở sơ khai non nước Việt Nam
Tổ Quốc thiêng liêng ngàn đời văn hiến rồng Tiên.


Xem trên YoutubeNghe thêm