Hunting

Trình bày: 

VAMPS


Hi ho! Let's hunt
Hi ho! Let's hunt
Hi ho! Let's hunt
Hi ho! Where's my lamb

Hi ho! Let's hunt
Hi ho! Let's hunt
Hi ho! Let's hunt
Hi ho! Let's hunt go

Hi ho! Let's hunt
Hi ho! Let's hunt
Hi ho! Let's hunt
Hi ho! Where's my lamb

Thể loại:  Nhật Bản,  Rock


Nghe thêm