Huế Sài Gòn Hà Nội

Sáng tác: 

Trịnh Công Sơn

Trình bày: 

Cẩm Vân


Huế Sài Gòn Hà Nội Quê hương ơi sao vẫn còn xa
Huế Sài Gòn Hà Nội Bao nhiêu năm sao vẫn thờ ơ
Việt Nam ơi còn bao lâu những con người ngồi nhớ thương nhau
Triệu chân em Triệu chân anh Hỡi ba miền vùng lên cách mạng
Đã đến lúc nối tấm lòng chung
Tuổi thanh niên hãy đi bằng những bước tiền phong
Từ Trung Nam Bắc chờ mong nung đốt
Những bó đuốc reo vui tự do
Đường đi đến những nơi lao tù
Ngày mai sẽ xây trường hay họp chợ
Dân ta về cày bừa đủ áo cơm no
Bàn tay giúp nước bàn tay kiến thiết
Những dấu căm hờn xưa nhạt mờ
Nhà ta xây mái vườn ta thêm trái
cho em ra đầu núi ca tình vui
Bắc Nam Trung ơi đoàn kết một miền
Phá biên thuỳ mở rộng đường thêm
Dựng nước bình yên

Huế Sài Gòn Hà Nội hai mươi năm tiếng khóc lầm than
Huế Sài Gòn Hà Nội trong ta đau trái tim Việt Nam
Đạn bom ơi lòng tham ơi khí giới nào diệt nổi dân ta
Việt Nam ơi bừng cơn mơ cho mắt nhìn sạch tan căm thù
Hãy xoá hết dấu tích buồn xưa
Ngày mai đây những con đường Nam Bắc nở hoa
Bàn thân ái lòng không biên giới
Anh em ơi lắng nghe tình nhau
Ngày vui lớn sẽ qua trăm cầu
Mẹ dâng miếng cau rồi dâng ngọn trầu
Cho hai miền trùng phùng lòng thấy nao nao
Ngày-Nam-Đêm-Bắc tình chan trong mắt
sẽ thấy trăm bình minh ngọt ngào
Ngựa bay trong gió lòng reo muôn vó
cho dân ta bừng lớn trong tự do
Bắc Nam Trung ơi tình nghĩa mặn nồng
Bước ra ngoài một lần, diệt vong
Dựng mái nhà chung

1. [D] Huế Sài Gòn Hà Nội Quê hương ơi sao vẫn còn [A] xa
[D] Huế Sài Gòn Hà Nội bao nhiêu [A] năm sao vẫn thờ [Em] ơ
Việt Nam [D] ơi còn bao lâu những con [G] người ngồi nhớ thương [D] nhau
Triệu chân em, triệu chân anh hỡi ba [G] miền vùng lên cách [D] mạng

Đã đến lúc nối tấm lòng [A] chung
Tuổi thanh [D] niên hãy đi [G] bằng những bước tiền [A] phong
Từ Trung Nam [D] Bắc chờ mong nung đốt
Những bó đuốc reo vui tự [G] do đường đi đến những nơi lao [D] tù
Ngày mai sẽ xây trường [A] hay họp chợ dân ta về cày [G] bừa đủ áo cơm [A] no

Bàn [D] tay giúp nước bàn tay kiến thiết
Những dấu [A] căm hờn xưa nhạt [D] mờ
Nhà [G] ta xây mái vườn ta thêm trái
[A] Cho em ra đầu núi ca tình [Em] vui
Bắc Nam Trung [A] ơi đoàn kết một [D] miền
Phá biên [G] thuỳ mở rộng đường thêm
Dựng [A] nước bình [D] yên

2. [D] Huế Sài Gòn Hà Nội hai mươi năm tiếng khóc lầm [A] than
[D] Huế Sài Gòn Hà Nội trong ta [A] đau trái tim Việt [Em] Nam
Đạn bom [D] ơi lòng tham ơi khí giới [G] nào diệt nổi dân [D] ta
Việt Nam ơi bừng cơn mơ cho mắt [G] nhìn sạch tan căm [D] thù

Hãy xóa hết dấu tích buồn [A] xưa
Ngày mai [D] đây những con [G] đường Nam Bắc nở [A] hoa
Bàn tay thân [D] ái lòng không biên giới
Anh em ơi lắng nghe tình [G] nhau ngày vui lớn sẽ qua trăm [D] cầu
Mẹ dâng miếng cau rồi [A] dâng ngọn trầu
Cho hai miền trùng [G] phùng lòng thấy nao [A] nao

Ngày [D] Nam đêm Bắc tình chan trong mắt
Sẽ thấy [A] trăm bình minh ngọt [D] ngào
Ngựa [G] bay theo gió lòng reo muôn vó
[A] Cho dân ta bừng lên trong tự [Em] do
Bắc Nam Trung [A] ơi tình nghĩa mặn [D] nồng
Bước ra [G] ngoài một lần, diệt vong
Dựng [A] mái nhà [D] chungNghe thêm