Hồn Quê

Sáng tác: 

Thanh Sơn

Trình bày: 

Bé Ngọc Nhi
Nghe thêm