Holiday

Trình bày: 

Trần Hiểu Đông


天天工作极忙乱 思想不懂去运算
也失去能源 没中心去兜圈
发觉理想未如愿 乱闯一番也未远
你要休息再可打算

Everybody needs a holiday 也请你
要给灵魂认购一张戏飞
Everybody needs a holiday 去吸气
最疯癫派对内再度重遇你

风都可以是甜味 只差想通这道理
那感觉神奇 像身体正飘飞
你有你生命权力 若不更改这定理
会变不懂笑的机器

Thể loại:  Hong Kong,  Hoa Ngữ


Nghe thêm