Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím

Trình bày: 

Hoàng Oanh


Thơ: Lâu quá không về thăm xóm đạo
Từ ngày binh lửa cháy quê hương
Khói bom che lấp chân trời cũ
Che cả người thương nóc giáo đường.

Lời: Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím
Từ ngày binh lửa ngập quê hương
Luyến thương chan chứa tình quê mẹ
Song nước phù sa gợi tình
Lâu quá không về thăm xóm cũ
Để nhìn mây chiều nhẹ im trôi
Để nghe khe khẽ lời em nguyện
Đôi bóng vai kề một lối đi

Từ khi giặc tràn qua xóm đạo
Anh làm chiến sĩ giữ quê hương
Tìm màu áo tôi thương,
Tìm màu tím tôi mơ
Tìm hàng tre, cây đa xiêu đầu làng
Pháo hồng đưa chuyến đò sang sông
Áo tím ngày xưa đi lấy chồng
Chuông đổ ngân vang hồn vĩnh biệt
Đưa em về bến đục hay trong?
Hoa trắng thôi cài trên áo tím
Tàn rồi bao kỷ niệm xa xưa
Núi xanh, sông biếc còn rơi lệ
Hoa trắng nay thành hoa cố nhân


  1. Hoa [G] trắng thôi [D] cài trên áo [Em] tím
Từ ngày binh [G] lửa ngập quê [Bm] hương [G]
Luyến [C] thương chan chứa miền quê [Am] mẹ
Sông [A7] nước phù sa gợi ý [D7] tình.

2. Lâu [G] quá không [D] về thăm xóm [Em] cũ
Để nhìn mây [G] chiều nhẹ im [Bm] trôi [G]
Để [C] nghe khe khẽ lời em [Am] nguyện
Đôi [D7] bóng vai kề một lối [G] đi.

ĐK:
Từ [G] khi giặc ruồng qua xóm [Bm] đạo
Mấy lần anh [B7] đến lối quen [Em] xưa
Tìm [F#m] tà áo em [Bm] thơ
Tìm màu tím tôi [F#m] mơ
Tìm [G] hàng tre cây [Em] đa xiêu đầu [D] làng.

Pháo [D] hồng đưa [A] chuyến đò sang [D] sông
Áo [Bm] tím ngày xưa đi lấy chồng
Chuông [D] đổ ngân [B7] vang hồi vĩnh [Em] biệt
Đưa em [A] về bến đục hay [D] trong?

3. Hoa [G] trắng thôi [D] cài trên áo [Em] tím
Tàn rồi bao [G] kỷ niệm xa [Bm] xưa [G]
Núi [C] xanh, sông biếc còn rơi [Am] lệ
Hoa [D7] trắng nay thành hoa cố [G] nhân.Nghe thêm