Họa Phúc Trăm Năm

Sáng tác: 

Tây Giang & 

YuniBoo

Trình bày: 

Tây Giang & 

YuniBoo


Chiều buồn, có ai đang một mình
Khóc than kẻ phụ tình, dòng sông lặng thinh
Chờ hoài, bóng ai giữa chiều tà
Sắc son ôi ngọc ngà, kiệu hoa người ta.

Than ôi nàng sắp lấy chồng, sắp mang pháo đỏ rượu hồng
Xe hoa sắp đón nàng rồi, mang người về bên cuộc đời mới
Riêng tôi thơ thẩn ngậm ngùi, tim gan héo hắt bùi ngùi
Em đi chẳng biết bao giờ, ngoảnh trông lại kẻ si tình thơ.

Thương ai nặng gánh ưu phiền
Nghiêng vai cõng nắng giữa miền trần gian
Tội người mình nghiệp đa đoan
Lối xưa cỏ úa vướng quàng dấu chân.

Trả vay tạo hóa xoay vần
Trăm năm họa phúc chỉ ngần ấy thôi
Đi về sớm bước mình tôi
Chiều nghiêng nắng xế bồi hồi xót xa.

RAP:
Tôi về tới đầu làng nghe tiếng pháo rộn ràng
Thấy người đang sánh bước bên ai mới biết mình đã muộn màng
Sợi tơ tình còn mang mà đã vội vàng đứt đoạn
Lời thề ước năm xưa có lẽ người theo cơn mưa trút cạn
Bỏ lại đây là những hồi ức mình thời ngây dại
Giờ người đi biết chẵng thể nào quay lại
Hóa ra cuộc tình đẹp nhất cũng chỉ để nhớ vậy thôi
Còn người đi đến cuối cuộc đời cùng người lại chẳng là tôi


Xem trên Youtube

Chiều [Dm] buồn, có ai đang [Am] một mình
Khóc than kẻ [C] phụ tình, dòng sông lặng [Bb] thinh
[Dm] Chờ hoài, bóng ai giữa [Am] chiều tà
Sắc son ôi [C] ngọc ngà, kiệu hoa người [Dm] ta.

Than ôi nàng [Bb] sắp lấy chồng, sắp mang pháo [C] đỏ rượu hồng
Xe hoa sắp [Am] đón nàng rồi, mang người về bên [Dm] cuộc đời mới
Riêng tôi thơ [Bb] thẩn ngậm ngùi, tim gan héo [C] hắt bùi ngùi
Em đi chẳng [Am] biết bao giờ, ngoảnh trông lại kẻ [Dm] si tình thơ.

Thương [Bb] ai nặng gánh ưu [C] phiền
Nghiêng vai cõng [Am] nắng giữa miền trần [Dm] gian
Tội [Bb] người mình nghiệp đa [C] đoan
Lối xưa cỏ [Am] úa vướng quàng dấu [Dm] chân.

Trả [Dm] vay tạo hóa xoay [Am] vần
Trăm năm họa [Bb] phúc chỉ [C] ngần ấy [F] thôi
Đi [Dm] về sớm bước mình [Am] tôi
Chiều nghiêng nắng [Bb] xế bồi [C] hồi xót [Dm] xa.

RAP:
Tôi về [Dm] tới đầu làng nghe tiếng pháo rộn ràng
Thấy người [Am] đang sánh bước bên ai mới biết mình đã muộn màng
Sợi tơ [C] tình còn mang mà đã vội vàng đứt đoạn
Lời thề [Bb] ước năm xưa có lẽ người theo cơn mưa trút cạn
Bỏ lại [Dm] đây là những hồi ức mình thời ngây dại
Giờ người [Am] đi biết chẵng thể nào quay lại
Hóa [C] ra cuộc tình đẹp nhất cũng chỉ để nhớ vậy thôi
Còn người [Bb] đi đến cuối cuộc đời cùng người lại chẳng là tôi


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm