Hoa Cúc Dại

OST Thanh Sói

Sáng tác: 

CHARLES

Trình bày: 

Tóc Tiên


Đi! Phải đi về đâu để thấy mình
Lặng yên nhìn quanh tưởng như mình vô hình
Sao thế giới quá vô tình

Đâu! Tìm đâu một con đường riêng mình
Khi xung quanh ta là bóng đêm vô tận
Làm sao để thấy lối thoát cho chính mình

Đã đến lúc ta phải lựa chọn
Bước tiếp hay sẽ héo mòn dần theo năm tháng

Em sẽ như là hoa cúc dại
Dẫu nắng sớm bão tố vẫn chờ đón nắng mai
Mặc cho bao lần gục ngã
Vẫn đứng vững bước tiếp vẫn mỉm cười

Em sẽ như là hoa cúc dại
Vỡ lấp lánh ánh sáng giữa màn đêm tối mờ
Để ngày lên thật rực rỡ
Vẫn đó những ước muốn vẫn mong chờ
Chẳng nghi ngờ

Verse 2:
Đi! Dù vẫn còn đây những nghi ngờ
Vì trong đời vẫn còn đó lắm bất ngờ
Giờ chẳng thể tìm thấy lối ra

Đi! Chỉ cần biết rằng em cần tin vào chính mình
Vì chẳng còn hiểu hơn bản thân chính mình
Điều ta luôn mong ước bấy lâu

Đã đến lúc ta phải lựa chọn
Bước tiếp hay sẽ héo mòn dần theo năm tháng

Em sẽ như là hoa cúc dại
Dẫu nắng sớm bão tố vẫn chờ đón nắng mai
Mặc cho bao lần gục ngã
Vẫn đứng vững bước tiếp vẫn mỉm cười

Em sẽ như là hoa cúc dại
Vỡ lấp lánh ánh sáng giữa màn đêm tối mờ
Để ngày lên thật rực rỡ
Vẫn đó những ước muốn vẫn mong chờ
Chẳng nghi ngờ


Xem trên Youtube

verse 1:
[Em]Đi, phải đi về đâu để thấy [Bm]mình
Lặng yên nhìn quanh tưởng như mình vô [D]hình
Sao thế giới quá vô [A]tình

[Em]Đâu, tìm đâu một con đường riêng [Bm]mình
Khi xung quanh ta là bóng đêm vô [D]tận
Làm sao để thấy lối thoát cho chính [A]mình

pre-chorus:
[G]Đã đến lúc [A]ta phải lựa [Bm]chọn [Em]
Bước [G]tiếp hay sẽ héo [A]mòn dần theo năm [B7]tháng

chorus:
Em sẽ như là hoa [Em]cúc dại
Dẫu nắng sớm bão tố vẫn chờ đón [Bm]nắng mai
Mặc cho bao lần gục [D]ngã
Vẫn đứng vững bước tiếp vẫn mỉm [A]cười

Em sẽ như là hoa [Em]cúc dại
Vỡ lấp lánh ánh sáng giữa màn đêm [Bm]tối mờ
Để ngày lên thật rực [D]rỡ
Vẫn đó những ước muốn vẫn mong [A]chờ
Chẳng nghi ngờ

verse 2:
[Em]Đi, dù vẫn còn đây những nghi [Bm]ngờ
Vì trong đời vẫn còn đó lắm bất [D]ngờ
Giờ chẳng thế tìm thấy lối [A]ra

[Em]Đi, chỉ biết rằng em cần tin vào chính [Bm]mình
Vì chẳng còn ai hiểu hơn bản thân [D]mình
Điều ta luôn mong ước bấy [A]lâu

pre-chorus:
[G]Đã đến lúc [A]ta phải lựa [Bm]chọn [Em]
Bước [G]tiếp hay sẽ héo [A]mòn dần theo năm [B7]tháng

chorus:
Em sẽ như là hoa [Em]cúc dại

Dẫu nắng sớm bão tố vẫn chờ đón [Bm]nắng mai
Mặc cho bao lần gục [D]ngã
Vẫn đứng vững bước tiếp vẫn mỉm [A]cười

Em sẽ như là hoa [Em]cúc dại
Vỡ lấp lánh ánh sáng giữa màn đêm [Bm]tối mờ
Để ngày lên thật rực [D]rỡ
Vẫn đó những ước muốn vẫn mong [A]chờ
Chẳng nghi ngờ


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop,  Nhạc Phim


Nghe thêm