Hồ Trên Núi

Sáng tác: 

Phó Đức Phương

Trình bày: 

Thu Phương


Núi ...hư ... núi
Thuyền ...hư .. thuyền
Mây ... hư ... mây
Nước ... hư ... nước

Thuyền ta ngược thuyền ta xuôi giữa dòng nước bạc nhịp chèo ta bơi
Ai đắp đập ?
Ai phá núi ?
Cho hồ nước đầy là mặt gương soi
Non xanh mà nước biếc ối a
Khoan nhạt mái chèo ( hừ là )
Khoan nhặt mái chèo ( ối a )

Núi ( hưa ) núi
Thuyền ( hưa ) thuyền ( hư )
Mây ( hư ) mây
Nước ( hư ) nước
Hư...... hư .......hư ........

Nhìn bóng chiều in ngấn nước
Ta nhìn đất trời một dòng nghiêng soi
Nghe tiếng rừng
Nghe tiếng suối xôn xang mái chèo nhịp đời sinh sôi
Thuyền về mà bến mới ôi a
Cá nặng lước đầy ( hừ là )
Cá nặng lưới đầy ( ối a ) ...

Núi ( hưa núi
Thuyền ( hưa ) thuyền ( hư )
Mây ( hư ) mây
Nước ( hư ) nước
Hư......hư ..........hư..................

[Am] Núi hơ núi hơ [F] thuyền hơ thuyền
[Em] mây hơ mây [Am] nước hơ nước

Thuyền ta [Am9] ngược thuyền ta [F] xuôi
Giữa dòng nước [Em] bạc nhịp chèo ta [Am] bơi
Ai đắp [C] đập ai phá [Dm9] núi
Cho hồ nước [Em] đầy là mặt gương [Am] soi
Non [Am9] xanh mà nước [C] biếc ôi [E7] a
Khoan nhặt mái [F] chèo ôi [Am] a
Khoan [Am9] nhặt là mái [F] chèo ối a [Am] à

Nhìn bóng [Am9] chiều , in ngấn [F] nước
Ta nhìn đất [Em] trời một dòng nghiêng [Am] soi
Nghe tiếng [C] rừng nghe tiếng [Dm9] suối
Xốn xang mái [Em] chèo nhịp đời sinh [Am] sôi
Thuyền [Am9] về là về bến [C] mới , ôi [E7] a
Cá nặng lưới [F] đầy hư [Am] a
Cá [Am9] nặng mà lưới [F] đầy , ôi [Am] à


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm