Họ đâu thương em

Sáng tác: 

Khánh Cường

Trình bày: 

Ngân Ngân & 

Phan Duy Anh


1. Tình yêu đâu ai biết trước điều gì
Nay hạnh phúc mai thì biệt ly
Đậm sâu bên nhau như bức tường dày
Cũng đổ vỡ sau hai từ chia tay.

2. Rồi anh đi theo người mới
Người ta cũng đã bỏ rơi
Để hôm nay anh phải khóc
Đòi ôm em chút được không.

ĐK:
Đừng khóc anh ơi đừng buồn
Giọt nước mắt ấy đừng tuôn
Kể em nghe đi xem nào
Người ta đã bỏ anh sao.

Họ đâu thương anh thật lòng
Mà sao anh vẫn còn đợi mong
Còn em yêu anh chân thành
Tại sao anh nỡ bỏ rơi em.

2. Rồi em đi theo người mới
Người ta cũng đã bỏ rơi
Để hôm nay em phải khóc
Đòi ôm anh chút được không.

ĐK:
Đừng khóc em ơi đừng buồn
Giọt nước mắt ấy đừng tuôn
Kể anh nghe đi xem nào
Người ta đã bỏ em sao.

Họ đâu thương em thật lòng
Mà sao em còn đợi mong
Còn anh yêu em chân thành
Tại sao nỡ bỏ rơi anh.

ĐK:
Đừng khóc em ơi đừng buồn
Giọt nước mắt ấy đừng tuôn
Kể anh nghe đi xem nào
Người ta đã bỏ em sao.

Họ đâu thương em thật lòng
Mà sao em còn đợi mong
Còn anh yêu em chân thành
Tại sao nỡ bỏ rơi anh.

Còn anh yêu em chân thành
Mà sao em nỡ bỏ rơi anh.


Xem trên Youtube

1. Tình [F] yêu đâu ai biết [G] trước điều gì
Nay hạnh [Em] phúc mai thì biệt [Am] ly
Đậm [F] sâu bên nhau như [G] bức tường dày
Cũng đổ [Em] vỡ sau hai từ chia [Am] tay.

2. Rồi [F] anh đi theo người [G] mới
Người [Em] ta cũng đã bỏ [Am] rơi
Để [F] hôm nay anh phải [G] khóc
Đòi [Em] ôm em chút được [Am] không.

ĐK:
Đừng [F] khóc anh ơi đừng [G] buồn
Giọt [Em] nước mắt ấy đừng [Am] tuôn
Kể [F] em nghe đi xem [G] nào
Người [Em] ta đã bỏ anh [Am] sao.

Họ [F] đâu thương anh thật [G] lòng
Mà sao [Em] anh vẫn còn đợi [Am] mong
Còn [F] em yêu anh chân [G] thành
Tại sao [Em] anh nỡ bỏ rơi [Am] em.

------
Chuyển sang tone nam [Am] -> [Em]

2. Rồi [C] em đi theo người [D] mới
Người [Bm] ta cũng đã bỏ [Em] rơi
Để [C] hôm nay em phải [D] khóc
Đòi [Bm] ôm anh chút được [Em] không.

ĐK:
Đừng [C] khóc em ơi đừng [D] buồn
Giọt [Bm] nước mắt ấy đừng [Em] tuôn
Kể [C] anh nghe đi xem [D] nào
Người [Bm] ta đã bỏ em [Em] sao.

Họ [C] đâu thương em thật [D] lòng
Mà [Bm] sao em còn đợi [Em] mong
Còn [C] anh yêu em chân [D] thành
Tại [Bm] sao nỡ bỏ rơi [Em] anh.

ĐK:
Đừng [C] khóc em ơi đừng [D] buồn
Giọt [Bm] nước mắt ấy đừng [Em] tuôn
Kể [C] anh nghe đi xem [D] nào
Người [Bm] ta đã bỏ em [Em] sao.

Họ [C] đâu thương em thật [D] lòng
Mà [Bm] sao em còn đợi [Em] mong
Còn [C] anh yêu em chân [D] thành
Tại [Bm] sao nỡ bỏ rơi [Em] anh.

Còn [C] anh yêu em chân [D] thành
Mà [Bm] sao em nỡ bỏ rơi [Em] anh.


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm