Hồ Chí Minh Đẹp Nhất Tên Người

Sáng tác: 

Trần Kiết Tường

Trình bày: 

Cao Minh


Lời bài hát
Hồ Chí Minh Đẹp Nhất Tên Người Hò ơ... ơ...

Tôi hát ngàn lời ca

Bao la hơn những cánh đồng

Mênh mông hơn mặt biển Đông

Êm đềm hơn những dòng sông

Hò ơ... ơ... hò... ơ... hơ... ơ

Tôi hát ngàn lời ca

Nồng nàn hơn nắng ban mai đẹp tình hơn cánh hoa mai

Hùng thiêng hơn núi sông dài

Là một niềm tin Hồ Chí Minh!

Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người

Là một niềm tin Hồ Chí Minh!

Hò ơ... ơ... ơ... hò... ơ

Trên cánh đồng miền Nam

Đau thương mây phủ chân trời

Khi ca lên Hồ Chí Minh

Nghe lòng phơi phới niềm vui

Hò ơ... ơ... Hò... ơ... hơ... ơ

Trên xóm làng miền Nam

Hình Người như "Tiến quân ca" giục lòng vươn cánh bay xa

Vùng lên giải phóng quê nhà

Là một niềm tin Hồ Chí Minh!

Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người

Là một niềm tin Hồ Chí Minh!

Hò ơ... ơ... ơ... ơ... Hò ơ... ơThu gọn

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Cách Mạng


Nghe thêm