Hejdå

Trình bày: 

Little Jinder


När du var ung
Var jag rätt tung
Du var min (?)
Du var min (?)
När du var söt
Var jag förstörd
Du var min (?)
Du var min (?)

Hejdå, hejdå lilla J
En romantisk tragedi
Hejdå, hejdå lilla J
Hejdå e ingen big deal
Du måste dö i frid
Hejdå, hejdå lilla J
Hejdå, hejdå lilla J

Där du var strul(?)
Var du rätt kul
Du var min (?)
Du var min (?)
När du var hög
Var jag förstörd

Hejdå, hejdå lilla J
En romantisk tragedi
Hejdå, hejdå lilla J
Hejdå e ingen big deal
Du måste dö i frid
Hejdå, hejdå lilla J
Hejdå, hejdå lilla J

Hejdå, hejdå lilla J
En romantisk tragedi
Hejdå, hejdå lilla J
Hejdå e ingen big deal
Du måste dö i frid
Hejdå, hejdå lilla J
Hejdå, hejdå lilla J

Jag gav dig allt jag har
Vill glömma allt jag sa
Jag gav dig allt jag har
Vill glömma allt jag sa

Hejdå, hejdå lilla J
En romantisk tragedi
Hejdå, hejdå lilla J
Hejdå e ingen big deal
Du måste dö i frid
Hejdå, hejdå lilla J
Hejdå, hejdå lilla J

Orkar inte
Hejdå, hejdå, hejdå, hejdå
Stänga gränser
Hejdå, hejdå, hejdå, hejdå
Kastar stenar
Hejdå, hejdå, hejdå, hejdå
Synar lögner
Hejdå, hejdå, hejdå, hejdå

Hejdå, hejdå lilla J
En romantisk tragedi
Hejdå, hejdå lilla J
Hejdå e ingen big deal
Du måste dö i frid
Hejdå, hejdå lilla J
Hejdå, hejdå lilla J

Hejdå, hejdå lilla J
En romantisk tragedi
Hejdå, hejdå lilla J
Hejdå e ingen big deal
Du måste dö i frid
Hejdå, hejdå lilla J
Hejdå, hejdå lilla J

Thể loại:  Âu Mỹ,  Pop


Nghe thêm