Hãy Quên Nhau

Sáng tác: 

Diên An

Trình bày: 

Hoàng Minh Viễn
Nghe thêm