Hát Từ Cội Nguồn

Trình bày: 

Lan Hương & 

Hương Lan


Cội nguồn xưa
Tiếng hát mẹ Âu Cơ tha thiết bỗng trầm
Từ nôi trăm trứng đã cho trăm con
Tự hào biết mấy
Ôi dáng đứng Việt Nam đẹp
Đẹp mãi đến bây giờ
Bãi lúa nương dâu
Nên làng nên bản
Theo sông Hồng mở lối về xuôi
Theo sông Hồng mở lối về xuôi

Thắng lũ lụt, thắng cơn hạn hán
Mà nên í a điệu chèo
Trong trẻo vui tươi
Dựng nước ấy lại còn lại giữ nước
Vì giống nòi đạo nghĩa hiếu dân
Gương Nguyễn Trãi trung kiên
Noi gương thưở trước
mà nên ca trù nên điệu hát văn

Tiếng hát ấy theo dòng lịch sử
Từ Quang Trung đại nghĩa Phú Xuân
Khơi Bắc khơi Nam
Như đôi dòng sữa
để cho đời đẹp khúc nam xuân

Lại một bản hành dân
Một điệu hò mái đẩy
Ơ ơi à...
Theo cánh cò đứng giữa tầng mây
Cho dáng đứng mẹ Âu Cơ
Ôi ngọt ngào biết mấy
Đất chín rồng thành vọng cổ nghĩa nhân

Trống Đồng, đàn đá còn ngân
Âm hưởng cội nguồn
Từ nôi trăm trứng đã cho trăm con
Tự hào biết mấy
Ôi dáng đứng Việt Nam đẹp
Đẹp mãi đến bây giờ
Ôi dáng đứng Việt Nam đẹp
Đẹp mãi mùa xuân

Thể loại:  Nhạc Trữ Tình,  Việt Nam


Nghe thêm