Hạt Gạo Làng Ta

Trình bày: 

Chan La Cà & 

Đông Hùng


Hạt gạo làng ta
Có vị phù sa
Của sông Kinh Thầy
Có hương sen thơm
Trong hồ nước đầy
Có lời mẹ hát
Ngọt bùi hôm nay.

Hạt gạo làng ta
Có bão tháng bảy
Có mưa tháng ba
Giọt mồ hôi sa
Những trưa tháng sáu
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy.

Hạt gạo làng ta
Những năm bom Mỹ
Trút trên mái nhà
Những năm cây súng
Theo người đi xa
Những năm băng đạn
Vàng như lúa đồng
Bát cơm mùa gặt
Thơm hào giao thông.

Hạt gạo làng ta
Có công các bạn
Sớm nào chống hạn
Vực mẻ miệng gầu
Trưa nào bắt sâu
Lúa cao rát mặt
Chiều nào gánh phân
Quang trành quết đất. ta
Gửi ra tiền tuyến
Gửi ra phương xa
Em vui em hát
Hàng vàng làng ta
Em vui em hát
Hàng vàng làng ta.


Xem trên Youtube

Hạt gạo làng [G] ta
Có vị phù [Em] sa
Của sông Kinh [Bm] Thầy
Có hương sen [C] thơm
Trong hồ nước [Am] đầy
Có lời mẹ [G] hát
Ngọt bùi hôm [D7] nay.

Hạt gạo làng [Em] ta
Có bão tháng [Bm] bảy
Có mưa tháng [C] ba
Giọt mồ hôi [D7] sa
Những trưa tháng [C] sáu
Nước như ai [G] nấu
Chết cả cá [Am] cờ
Cua ngoi lên [D7] bờ
Mẹ em xuống [G] cấy.

Hạt gạo làng [Em] ta
Những năm bom [D7] Mỹ
Trút trên mái [G] nhà
Những năm cây [Am] súng
Theo người đi [Bm] xa
Những năm băng [D7] đạn
Vàng như lúa [Am] đồng
Bát cơm mùa [G] gặt
Thơm hào giao [D7] thông.

Hạt gạo làng [Em] ta
Có công các [Bm] bạn
Sớm nào chống [D] hạn
Vực mẻ miệng [Am] gầu
Trưa nào bắt [C] sâu
Lúa cao rát [Am] mặt
Chiều nào gánh [D7] phân
Quang trành quết [G] đất. [D7]

Hạt gạo làng [Em] ta
Gửi ra tiền tuyến
Gửi ra phương [C] xa
Em vui em [D7] hát
Hàng vàng làng [C] ta
Em vui em [D7] hát
Hàng vàng làng [G] ta.


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop,  Nhạc Thiếu Nhi


Nghe thêm