Hát Bên Dàn Khoan Biển

Sáng tác: 

Thái Cơ

Trình bày: 

Lan Hương
Nghe thêm