Hào Khí Việt Nam

Sáng tác: 

Holy Thắng

Trình bày: 

Holy Thắng


Intro: Hô hô hố hô hồ. Hô hô hố hô hô
Hô hô hố hô hồ. Hố hồ hồ hô

1. Việt Nam ơi, giống hùng thiêng
Ngàn năm lưu danh sử sách
Mẹ Âu Cơ bố Lạc Long Quân
Cùng trăm con xây cơ đồ

Hố hô hô hố hồ

Thời gian qua đã thắm đời ông cha
Dựng xây giữ yên bờ cõi
Để hôm nay con cháu cùng hoan ca
Đất nước thanh bình, rực rỡ gấm hoa

Hố hô hồ hô

ĐK 1: Đinh, Lý, Trần, Lê ơi! nguyện xin khắc ghi đời đời
Xương máu Rồng Tiên ơi! còn đây kiên trung bất khuất
Như sóng biển Đông kia ngàn năm mãi luôn lưu truyền
Hào khí trời Nam ta rạng ngời sắt son Việt Nam

2. Triều Tây sơn áo bạc vai
Rừng thiêng sắt son thề ước
Thành Thăng Long mãi còn bay xa
Thời gian qua thắm oai hùng

Hố hô hồ hô

Nhà Nam ta, đất với trời bao la
Tuyệt nhiên thiên thư còn đó
Giặc bao phen, khiếp vía, chùn tâm can
Đất nước ngoan cường, một dãi gấm hoa

Hố hô hồ hô

ĐK 2: Sông Hát hồn thiêng ơi, ngàn sau cháu con nghi lòng
Sóng lớn, Bạch Đằng giang ơi, vùi thây bao quân xâm lấn
Lớp lớp người chung tay, dựng xây gấm son san hà
Cho nước Việt Nam ta, ngàn đời ngút cao hùng thiêng

ĐK 1: Đinh, Lý, Trần, Lê ơi! nguyện xin khắc ghi đời đời
Xương máu Rồng Tiên ơi! còn đây kiên trung bất khuất
Như sóng biển Đông kia ngàn năm mãi luôn lưu truyền
Hào khí trời Nam ta rạng ngời sắt son Việt Nam

* Cho đến ngàn năm sau, rạng ngời sắt son, hào khí Việt Nam


Xem trên Youtube

Intro: [Am] Hô hô hố hô [G] hồ. [F] Hô hô hố hô [G] hô
[Am] Hô hô hố hô [G] hồ. [Em] Hố hồ hồ [Am] hô

1. Việt [Am] Nam ơi, giống [C] hùng thiêng
Ngàn [G] năm lưu danh sử [Am] sách
Mẹ Âu Cơ bố [C] Lạc Long Quân
Cùng [G] trăm con xây [Am] cơ đồ

Hố [G] hô hô hố [Am] hồ

Thời [Am] gian qua đã thắm [C] đời ông cha
Dựng [G] xây giữ yên bờ [Am] cõi
Để hôm nay con cháu [C] cùng hoan ca
Đất [G] nước thanh bình, rực [Am] rỡ gấm hoa

[Em] Hố hô hồ [Am] hô

ĐK 1: [Am] Đinh, Lý, Trần, [G] Lê ơi! nguyện [F] xin khắc ghi đời [C] đời
[Am] Xương máu Rồng [G] Tiên ơi! còn [F] đây kiên trung bất [E7] khuất
[Am] Như sóng biển [G] Đông kia ngàn [F] năm mãi luôn lưu [C] truyền
[Am] Hào khí trời [G] Nam ta rạng [Em] ngời sắt son Việt [Am] Nam

2. Triều [Am] Tây sơn áo [C] bạc vai
Rừng [G] thiêng sắt son thề [Am] ước
Thành Thăng Long mãi [C] còn bay xa
Thời [G] gian qua thắm [Am] oai hùng

[G] Hố hô hồ [Am] hô

Nhà [Am] Nam ta, đất với [C] trời bao la
Tuyệt [G] nhiên thiên thư còn [Am] đó
Giặc bao phen, khiếp vía, [C] chùn tâm can
Đất [G] nước ngoan cường, một [Am] dãi gấm hoa

[Em] Hố hô hồ [Am] hô

ĐK 2: Sông Hát hồn [G] thiêng ơi, ngàn [F] sau cháu con nghi [C] lòng
[Am] Sóng lớn, Bạch Đằng [G] giang ơi, vùi [F] thây bao quân xâm [E7] lấn
[Am] Lớp lớp người [G] chung tay, dựng [F] xây gấm son san [C] hà
[Am] Cho nước Việt [G] Nam ta, ngàn [Em] đời ngút cao hùng [Am] thiêng

ĐK 1: [Am] Đinh, Lý, Trần, [G] Lê ơi! nguyện [F] xin khắc ghi đời [C] đời
[Am] Xương máu Rồng [G] Tiên ơi! còn [F] đây kiên trung bất [E7] khuất
[Am] Như sóng biển [G] Đông kia ngàn [F] năm mãi luôn lưu [C] truyền
[Am] Hào khí trời [G] Nam ta rạng [Em] ngời sắt son Việt [Am] Nam

* [Am] Cho đến ngàn [G] năm sau, rạng [Em] ngời sắt son, hào khí Việt [Am] Nam


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm