Hạnh phúc Nước Trời

Trình bày: 

Ân Phúc & 

Thiên Nga


1. Chúa mời gọi con hãy đến đây tham dự tiệc Nước Trời.
Chúa mời gọi con hãy đổi thay cho tâm hồn nên mới.
Nhưng con chẳng thống hối, con bội bạc và quay lưng chối từ.
Không màng đáp trả tình yêu Chúa đêm ngày dành cho con.

ĐK: Nguyện tình yêu Chúa cho con biết luôn nhận ra chính mình.
Biết sống tạ ơn khi đón nhận hồng ân Chúa trao ban.
Nguyện tình yêu Chúa cho con biết luôn thực thi ý Ngài.
Biết sống đổi thay để đón nhận nguồn hạnh phúc Nước Trời.

2. Mỗi ngày đời con còn mải mê trong lợi lộc danh vọng.
Chối từ hồng ân Ngài đã ban cho con từng năm tháng.
Thân con đầy yếu đuối xin tình Ngài dìu con trên lối đường.
Nơi trần thế này nhiều cạm bẫy cho hồn đầy tơ vương.

ĐK: Nguyện tình yêu Chúa cho con biết luôn nhận ra chính mình.
Biết sống tạ ơn khi đón nhận hồng ân Chúa trao ban.
Nguyện tình yêu Chúa cho con biết luôn thực thi ý Ngài.
Biết sống đổi thay để đón nhận nguồn hạnh phúc Nước Trời.

3. Bước đường trần gian nhiều lắng lo con phụ tình với Ngài.
Chúa hằng đợi con lòng héo hon bao năm dài mưa nắng.
Cho con sự sáng suốt luôn chọn Ngài dù gian nan khó nguy.
Theo Ngài đến cùng cuộc đời con dư tràn niềm an vui.

ĐK: Nguyện tình yêu Chúa cho con biết luôn nhận ra chính mình.
Biết sống tạ ơn khi đón nhận hồng ân Chúa trao ban.
Nguyện tình yêu Chúa cho con biết luôn thực thi ý Ngài.
Biết sống đổi thay để đón nhận nguồn hạnh phúc Nước Trời.


Xem trên Youtube

1. Chúa mời gọi [F] con hãy đến [Gm] đây tham dự tiệc Nước [C7] Trời. [F]
Chúa mời gọi [A7/E] con hãy đổi [Dm] thay cho tâm hồn nên [C] mới. [F7]
Nhưng con chẳng thống [Bb] hối, con bội [C7] bạc và quay lưng chối [F] từ. [Gm]
Không màng đáp [Am] trả tình yêu ]C7] Chúa đêm ngày dành cho [F] con.

ĐK: Nguyện tình yêu [F7] Chúa cho con [Bb] biết luôn [C7] nhận ra chính [F] mình. [Dm]
Biết sống tạ [C] ơn khi đón [C7] nhận hồng ân Chúa trao [F] ban. [C7]
Nguyện tình yêu [F7] Chúa cho con [Bb] biết luôn [C7] thực thi ý [F] Ngài. [Dm]
Biết sống đổi [C] thay để đón [C7] nhận nguồn hạnh phúc Nước [F] Trời.

2. Mỗi ngày đời [F] con còn mải [Gm] mê trong lợi lộc danh [C7] vọng. [F]
Chối từ hồng [A7/E] ân Ngài đã [Dm] ban cho con từng năm [C] tháng. [F7]
Thân con đầy yếu [Bb] đuối xin tình [C7] Ngài dìu con trên lối [F] đường. [Gm]
Nơi trần thế [Am] này nhiều cạm [C7] bẫy cho hồn đầy tơ [F] vương.

ĐK: Nguyện tình yêu [F7] Chúa cho con [Bb] biết luôn [C7] nhận ra chính [F] mình. [Dm]
Biết sống tạ [C] ơn khi đón [C7] nhận hồng ân Chúa trao [F] ban. [C7]
Nguyện tình yêu [F7] Chúa cho con [Bb] biết luôn [C7] thực thi ý [F] Ngài. [Dm]
Biết sống đổi [C] thay để đón [C7] nhận nguồn hạnh phúc Nước [F] Trời.

3. Bước đường trần [F] gian nhiều lắng [Gm] lo con phụ tình với [C7] Ngài. [F]
Chúa hằng đợi [A7/E] con lòng héo [Dm] hon bao năm dài mưa [C] nắng. [F7]
Cho con sự sáng [Bb] suốt luôn chọn [C7] Ngài dù gian nan khó [F] nguy. [Gm]
Theo Ngài đến [Am] cùng cuộc đời [C7] con dư tràn niềm an [F] vui.

ĐK: Nguyện tình yêu [F7] Chúa cho con [Bb] biết luôn [C7] nhận ra chính [F] mình. [Dm]
Biết sống tạ [C] ơn khi đón [C7] nhận hồng ân Chúa trao [F] ban. [C7]
Nguyện tình yêu [F7] Chúa cho con [Bb] biết luôn [C7] thực thi ý [F] Ngài. [Dm]
Biết sống đổi [C] thay để đón [C7] nhận nguồn hạnh phúc Nước [F] Trời.


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Tôn Giáo,  Thánh Ca


Nghe thêm