Hai Ơi, Đừng Qua Sông

Sáng tác: 

Ngô Minh Tài

Trình bày: 

Phi Nhung


Đừng vội qua sông, Hai ơi! Đừng vội qua sông
Đừng vội qua sông, Hai ơi! Đừng vội qua sông

Em muốn, em muốn tát cạn dòng sông
Cho người ta không xuôi dòng trôi xa
Để cho người ta nhìn lại cho người ta nhìn lại
Ở đằng sau là tình em một cõi mênh mông.

Đừng vội qua sông, Hai ơi! Đừng vội qua sông
Đừng vội qua sông, sớm trưa kẻ chờ người trông
Lòng em trăm sóng, Hai...Hai biết không?
Đằng xa mưa giông bỗng nghe mấy dòng ngược vào trong.

Đò ghe có bến Hai có em
Dù đục dù trong vẫn ên đó một bờ một thương
Hơ hơ hớ hơ hơ hờ hơ
Hờ hơ hơ hớ hơ hơ hờ hơ

Đừng vội qua sông Hai ơi! Đừng vội qua sông
Đừng vội qua sông Hai ơi! Đừng vội qua sông

Em muốn, em muốn níu nhịp thời gian
Cho đò ngang không đưa người sang trang
Mỗi con đò ngang cho một người chuyến đò ngang cho một đời
Một lần qua là lạc nhau một bước trăm năm .


Xem trên Youtube

Đừng vội qua [C] sông, Hai ơi! Đừng vội qua [Dm] sông
Đừng vội qua [C] sông, Hai ơi! Đừng vội qua [Dm] sông

Em [Dm] muốn, em muốn tát cạn dòng [Am] sông
Cho người [Bb] ta không xuôi [C] dòng trôi [F] xa
Để cho người [G] ta nhìn lại cho người [C] ta nhìn lại
Ở đằng [Dm] sau là tình [G] em một cõi [Am] mênh mông.

Đừng vội qua [C] sông, Hai ơi! Đừng vội qua [Dm] sông
Đừng vội qua [C] sông, sớm trưa kẻ chờ người [Dm] trông
Lòng em trăm [F] sóng, Hai...Hai biết [G] không?
Đằng xa mưa [C] giông bỗng nghe mấy dòng ngược vào [Dm] trong.

Đò ghe có [F] bến Hai có [G] em
Dù đục dù [C] trong vẫn ên đó một bờ một [Dm] thương
[G] Hơ hơ hớ hơ hơ hờ [Dm] hơ
Hờ [G] hơ hơ hớ hơ hơ hờ [Bb] hơ

Đừng vội qua [C] sông Hai ơi! Đừng vội qua [Dm] sông
Đừng vội qua [C] sông Hai ơi! Đừng vội qua [Dm] sông

Em [Dm] muốn, em muốn níu nhịp thời [Am] gian
Cho đò [Bb] ngang không đưa [C] người sang [F] trang
Mỗi con đò [G] ngang cho một người chuyến đò [C] ngang cho một đời
Một lần [G] qua là lạc nhau một bước trăm [Am] năm .


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trữ Tình


Nghe thêm