Hà Nội Đó

Sáng tác: 

Đoàn Vi Hương

Trình bày: 

Tuấn Hiệp


1. Tôi xa Hà Nội chiều thu khẽ mưa
Tôi xa Hà Nội hàng cây ngẩn ngơ đưa
Tràng Thi đó Cửa Ô đó lặng yên bao ngày
Liễu bên hồ như rủ bóng chờ ai.

2. Tôi yêu Hà Nội chiều nay nhớ ai
Tôi yêu Hà Nội chiều nay vấng tên em
Hồ Tây đó Hồ Gươm đó cùng tôi năm nào
Rót tỏ tình qua hơi thở cùng nhau.

ĐK:
Hà Nội đó khi mùa thu lá vàng
Vạt nắng chiều vương khung cửa nhà ai
Gió khẽ lay nhành hoa rơi trong nắng
Gợn Hồ Tây xanh bóng cả một trời.

Hà Nội đó chiều nay thơm cốm nồng
Tôi về đây tìm tường củ rêu phong
Phủ Tây Hồ ký ức đâu đây
Lá thu vàng gợi nhớ bóng người xưa.


Xem trên Youtube

1. Tôi xa Hà Nội chiều thu khẽ [Em] mưa
Tôi xa Hà [Am] Nội hàng cây ngẩn ngơ [Em] đưa
Tràng Thi [C] đó Cửa Ô [D7] đó lặng yên bao [Am] ngày
Liễu bên [Em] hồ như rủ [C] bóng chờ [B7] ai.

2. Tôi yêu Hà Nội chiều nay nhớ [Em] ai
Tôi yêu Hà [Am] Nội chiều nay vấng tên [Em] em
Hồ Tây [C] đó Hồ Gươm [D7] đó cùng tôi năm [Am] nào
Rót tỏ [B7] tình qua hơi thở cùng [Em] nhau.

ĐK:
Hà Nội [Em] đó khi mùa thu lá [C] vàng
Vạt nắng [Am] chiều vương khung cửa nhà [Em] ai
Gió khẽ [D7] lay nhành hoa rơi trong [Am] nắng
Gợn Hồ [B7] Tây xanh bóng cả một [C] trời. [B7]

Hà Nội [Em] đó chiều nay thơm cốm [C] nồng
Tôi về [Am] đây tìm tường củ rêu [Em] phong
Phủ Tây [D7] Hồ ký ức đâu [C] đây
Lá thu [B7] vàng gợi nhớ bóng người [Em] xưa.


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ


Nghe thêm