Hạ Long Những Giây Phút Thần Tiên

Sáng tác: 

Đoàn Bổng

Trình bày: 

Lan Phương
Nghe thêm